Oct 16, 2019   11:11 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónu
Title of topic in English: Testing of precision of position measurements realized by smartphone
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Summary: Súčasne smartfóny disponujú celou radou snímačov (snímače zrýchlenia, gyroskopy, magnetometre, GNSS prijímač a iné), ktoré možno použiť pri určení polohy chodca. Princíp určenia polohy je založení na integrácii meraného signálu zo snímačov zrýchlenia a gyroskopov. Posun chodca v smere súradnicových osi je určení dvojitou integráciou meraného zrýchlenia a zmena orientácie je vypočítaná integráciou uhlovej rýchlosti. Presnosť v určení polohy pomocou snímačov zrýchlenia a gyroskopov klesá s narastajúcim časom merania. Cieľom bakalárskej práce je otestovať presnosť v určení polohy pomocou smartfónu. Súčasťou práce bude testovanie vplyvu umiestnenia smartfónu (smartfón umiestnení v ruke, vo vrecku, na ramene) na presnosť určenia polohy chodca. Štruktúra práce: 1. Charakteristika snímačov použitých v smartfóne. 2. Princíp určenia polohy na základe inerciálnych snímačov 3. Návrh a realizácia experimentálnych meraní. 4. Matematicko-štatistická analýza. 5. Interpretácia výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.