24. 5. 2019  20:52 Ela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Testovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónu
Název tématu anglicky: Testing of precision of position measurements realized by smartphone
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Súčasne smartfóny disponujú celou radou snímačov (snímače zrýchlenia, gyroskopy, magnetometre, GNSS prijímač a iné), ktoré možno použiť pri určení polohy chodca. Princíp určenia polohy je založení na integrácii meraného signálu zo snímačov zrýchlenia a gyroskopov. Posun chodca v smere súradnicových osi je určení dvojitou integráciou meraného zrýchlenia a zmena orientácie je vypočítaná integráciou uhlovej rýchlosti. Presnosť v určení polohy pomocou snímačov zrýchlenia a gyroskopov klesá s narastajúcim časom merania. Cieľom bakalárskej práce je otestovať presnosť v určení polohy pomocou smartfónu. Súčasťou práce bude testovanie vplyvu umiestnenia smartfónu (smartfón umiestnení v ruke, vo vrecku, na ramene) na presnosť určenia polohy chodca. Štruktúra práce: 1. Charakteristika snímačov použitých v smartfóne. 2. Princíp určenia polohy na základe inerciálnych snímačov 3. Návrh a realizácia experimentálnych meraní. 4. Matematicko-štatistická analýza. 5. Interpretácia výsledkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.