15. 10. 2019  15:57 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónu
Názov témy anglicky: Testing of precision of position measurements realized by smartphone
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Súčasne smartfóny disponujú celou radou snímačov (snímače zrýchlenia, gyroskopy, magnetometre, GNSS prijímač a iné), ktoré možno použiť pri určení polohy chodca. Princíp určenia polohy je založení na integrácii meraného signálu zo snímačov zrýchlenia a gyroskopov. Posun chodca v smere súradnicových osi je určení dvojitou integráciou meraného zrýchlenia a zmena orientácie je vypočítaná integráciou uhlovej rýchlosti. Presnosť v určení polohy pomocou snímačov zrýchlenia a gyroskopov klesá s narastajúcim časom merania. Cieľom bakalárskej práce je otestovať presnosť v určení polohy pomocou smartfónu. Súčasťou práce bude testovanie vplyvu umiestnenia smartfónu (smartfón umiestnení v ruke, vo vrecku, na ramene) na presnosť určenia polohy chodca. Štruktúra práce: 1. Charakteristika snímačov použitých v smartfóne. 2. Princíp určenia polohy na základe inerciálnych snímačov 3. Návrh a realizácia experimentálnych meraní. 4. Matematicko-štatistická analýza. 5. Interpretácia výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.