Jul 22, 2019   12:10 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve
Title of topic in English: Control system for robots in agriculture
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Kľúčik
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Kľúčik
Summary: Cieľom práce je navrhnúť riadiaci a senzorový systém pre mobilný robot, ktorého účelom by malo byť zabezpečenie pohybu v podobnom teréne, ako sa vyskytuje v poľnohospodárstve (treba si predstaviť napr. hriadky zeleniny, záhony, polia a pod.), s tým, že sa predpokladá, že tam bude aj vykonávať nejakú úlohu. Robot by sa mal pohybovať dostatočne presne, najmä priamočiarym pohybom a tiež by sa mal vedieť namieriť do príslušnej trajektórie. So zadaním sú spojené nasledovné úlohy: 1. Naštududovať možnosti rôznych senzorov, 2. Vyšpecifikovať vhodný senzorový systém pre takéhoto robota, 3. Naštudovať a navrhnúť možnosti navigácie, 4. Naštudovať, navrhnúť a implementovať vhodný riadiaci systém pre mobilného robota a režimy jeho činnosti, 5. Riešenie prakticky overiť (predpokladá sa už existujúca platforma, čiže bude treba navrhnúť podmienky experimentov, t. j. terén, ktorý sa čo najviac približuje podmienkam v poľnohospodárstve), 6. Vypracovať používateľskú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.