20. 9. 2019  22:11 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve
Názov témy anglicky: Control system for robots in agriculture
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marian Kľúčik
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marian Kľúčik
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť riadiaci a senzorový systém pre mobilný robot, ktorého účelom by malo byť zabezpečenie pohybu v podobnom teréne, ako sa vyskytuje v poľnohospodárstve (treba si predstaviť napr. hriadky zeleniny, záhony, polia a pod.), s tým, že sa predpokladá, že tam bude aj vykonávať nejakú úlohu. Robot by sa mal pohybovať dostatočne presne, najmä priamočiarym pohybom a tiež by sa mal vedieť namieriť do príslušnej trajektórie. So zadaním sú spojené nasledovné úlohy: 1. Naštududovať možnosti rôznych senzorov, 2. Vyšpecifikovať vhodný senzorový systém pre takéhoto robota, 3. Naštudovať a navrhnúť možnosti navigácie, 4. Naštudovať, navrhnúť a implementovať vhodný riadiaci systém pre mobilného robota a režimy jeho činnosti, 5. Riešenie prakticky overiť (predpokladá sa už existujúca platforma, čiže bude treba navrhnúť podmienky experimentov, t. j. terén, ktorý sa čo najviac približuje podmienkam v poľnohospodárstve), 6. Vypracovať používateľskú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.