Jun 27, 2019   2:06 p.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Title of topic in English: Design of a new building in a vacancy of the monumentally protected area
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Summary: Návrh novostavby v kompaktnej mestskej štruktúre pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny (výber mesta sa upresní) pre polyfunkciu. V návrhu sa bude zohľadňovať v polohe idey riešenia -charakter miesta, v polohe návrhu konštrukcií - tradičné a alternatívne materiály s dôrazom na použitie reverzibilných stavebných postupov, v polohe funkčného využitia - polyfunkcia , volená podľa konkrétnej situácie. Riešenie by malo zohľadňovať požiadavky na dosiahnutie optimálnej energetickej bilancie s ohľadom na hodnoty prostredia, do ktorého je objekt osadený. Cieľom návrhu je objekt, ktorý zabezpečí kultúrnu udržateľnosť lokality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.