26. 8. 2019  7:43 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Názov témy anglicky: Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Abstrakt: - Príprava elastomérnych magnetických kompozitov s magneticky aktívnymi plnivami a produktov na ich báze - Vyhodnotenie vplyvu obsahu magneticky aktívneho plniva na sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a tieniace charakteristiky kompozitov. Konzultant: Ing. Andrea Kvasničáková - ÚPSP FCHPT STU Ing. Henrich Krump, PhD. - BizLink Technology s. r. o. Trenčianska TepláObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.