Jun 17, 2019   6:38 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh mobilnej aplikácie pre navigácia po budove na platformu Android
Title of topic in English: Návrh mobilnej aplikácie pre navigácia po budove na platformu Android
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Summary: V aplikácii by som vytvoril mapové podklady budovy MTF na Bottovej ulici, so všetkými kanceláriami zamestnancov školy, učebnými a inými miestnosťami na našej škole. Aplikácia by pomáhala nielen novým žiakom v lepšej orientácii po budove našej školy. Poloha zariadenia, by sa určovala podľa wifi signálu na škole. Používateľ by si vedeľ jednoducho vyhľadať koncovú miestnosť, ktorú chce navštíviť a aplikácia vzhľadom na aktuálnu pozíciu zariadenia, používateľa naviguje presne k danej miestnosti. Mapové podklady budú zahŕňať jednotlivé poschodia na budove. Mikuláš KravárikLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.