17. 10. 2019  5:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezpečnostné požiadavky pri modernizácii výťahov
Názov témy anglicky: Safety requirements for modernizing lifts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Abstrakt: Technická a bezpečnostná úroveň vyhradených technických zdvíhacích zariadení pred a po modernizácii.Najčastejšie poruchy bezpečnostných prvkov ohrozujúcich bezpečnosť človeka. Čiastočná modernizácii výťahu a kompletná výmena výťahu. Požiadavky na bezpečnostnú previerku výťahu po kompletnej modernizácii pred uvedením do prevádzky. Bezpečnostná analýza starého a nového výťahu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.