Jul 18, 2019   5:05 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatrení
Title of topic in English: Reduction of thermal load of building by passive, naturalconvectional measures and by active ventilation
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Summary: Témou práce je výpočet tepelnej záťaže budovy - jednak podľa normy, jednak základnými fyzikálnymi metódami. Túto zaťaž bude potrebné redukovať vhodnými opatreniami ako je zvýšenie reflexity striech, vodné postreky (t.j.adiabatika), tieniace systémy a odvetrávania, dvojité tieniace strechy a podobne. Zvyšnú (už redukovanú) tepelnú zaťaž odvedie z budovy vzduchotechnický systém. Návrh sa bude realizovať pre plochý typ budovy (supermarket, výrobná hala). Hala bude situovaná v klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TZB Building Services-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.