24. 8. 2019  0:09 Bartolomej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatrení
Název tématu anglicky: Reduction of thermal load of building by passive, naturalconvectional measures and by active ventilation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Abstrakt: Témou práce je výpočet tepelnej záťaže budovy - jednak podľa normy, jednak základnými fyzikálnymi metódami. Túto zaťaž bude potrebné redukovať vhodnými opatreniami ako je zvýšenie reflexity striech, vodné postreky (t.j.adiabatika), tieniace systémy a odvetrávania, dvojité tieniace strechy a podobne. Zvyšnú (už redukovanú) tepelnú zaťaž odvedie z budovy vzduchotechnický systém. Návrh sa bude realizovať pre plochý typ budovy (supermarket, výrobná hala). Hala bude situovaná v klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.