21. 8. 2019  20:34 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatrení
Názov témy anglicky: Reduction of thermal load of building by passive, naturalconvectional measures and by active ventilation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Abstrakt: Témou práce je výpočet tepelnej záťaže budovy - jednak podľa normy, jednak základnými fyzikálnymi metódami. Túto zaťaž bude potrebné redukovať vhodnými opatreniami ako je zvýšenie reflexity striech, vodné postreky (t.j.adiabatika), tieniace systémy a odvetrávania, dvojité tieniace strechy a podobne. Zvyšnú (už redukovanú) tepelnú zaťaž odvedie z budovy vzduchotechnický systém. Návrh sa bude realizovať pre plochý typ budovy (supermarket, výrobná hala). Hala bude situovaná v klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.