22. 9. 2019  3:30 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stanovenie krvného tlaku na základe strojového učenia z charakteristiky pulzovej vlny zaznamenanej fotopletyzmografiou
Názov témy anglicky: Determination of blood pressure based on machine learning from pulse wave characteristic recorded by photoplethysmography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Abstrakt: Využiť databázu „The MIMIC-III Waveform Database“ so simultánnym záznamom invazívneho, kontinuálne meraného krvného tlaku a fotopeltyzmografického monitoringu pulzovej vlny. Vytvoriť algoritmus na báze strojového učenia schopný na základe analýzy pulzovej vlny stanoviť krvný tlak. Algoritmus by mal využitie v neinvazívnom monitorovaní krvného tlaku fotopletyzmografickou metódou dostupnou v inteligentných telefónoch alebo náramkových „športových testeroch“.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.