17. 6. 2019  8:39 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Múzeum osobnosti
Názov témy anglicky: Museum of Ferdiš Kostka
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Abstrakt: Navrhnite moderné múzeum venované unikátnej zbierke a životu významnej osobnosti, na ktoré sa na Slovensku často zabúda. Vytvorte polyfunkčný objekt umiestnený vo vybranom regióne, ktorý bude spĺňať moderné súčasné štandardy a bude tvoriť dôležitú a atraktívnu súčasť našich regiónov pri rozvoji turistického ruchu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.