Sep 22, 2019   11:53 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Title of topic in English: Study of spectral properties of inkjet prints for forensic purposes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Gál, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lukáš Gál, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na rozšírenie databázy spektier inkjetových výtlačkov. Preštudujú sa spektrálne vlastnosti vybratých modelových dokumentov vytvorených inkjetovou tlačou a ich zložiek v spektrálnych oblastiach UV-Vis a NIR. Spektrálne údaje sa budú analyzovať z hľadiska zistenia jedinečných charakteristických vlastností jednotlivých zložiek dokumentov a ich využitia na identifikáciu dokumentov vo forenznej analýze.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.