Jul 15, 2019   9:01 p.m. Henrich
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizované meranie geometrických parametrov technologického zariadenia
Title of topic in English: Automated measurement of geometric parameters of a technological device
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Summary: Problematika kontroly a monitorovania trajektórie pohybujúcich sa technologických zariadení. Právne a technické predpisy z oblasti geodetickej kontroly geometrických parametrov technologických zariadení. Využitie automatizovaných UMS na kontrolu trajektórie. Vytvorenie aplikácie v prostredí MatLab na riadenie a registráciu meraných údajov UMS Leica TS30 v kinematickom móde merania. Verifikácia meracieho systému na vybraných testovacích technologických zariadeniach. Číselná a grafická interpretácia výsledkov kontroly geometrických parametrov technologických zariadení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.