20. 10. 2020  10:48 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza rizík vo vybranej prevádzke
Názov témy anglicky:
Risk analysis in selected company
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá analýzou rizík vo vybranej prevádzke.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.