25. 5. 2020  5:05 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Automatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinku
Názov témy anglicky:
Automatic processing and evalutation of car braking measurement
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá z nameraných a prenesených údajov vyhodnotí brzdný účinok (zbrzdenie), súmernosť brzdných síl a účinok parkovacej brzdy (zbrzdenie parkovacej brzdy). Je potrebné detegovať použitú metódu merania z prenesených údajov. Osobné aj nákladné autá sa môže vyhodnotiť viacerými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.