Jul 21, 2019   10:49 a.m. Daniel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností
Title of topic in English: Optimal workflow design
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Summary: Návrh plánovania pracovných/výrobných činností (workflow) môže byť v prípade viacerých výrobných krokov, výrobných miest a viacerých pracovníkov zložitý proces, ktorý človek nemusí byť schopný riešiť optimálne. Cieľom diplomovej práce je návrh optimálnej metodiky tejto činnosti pre konkrétnu situáciu a konkrétnu firmu pomocou evolučného algoritmu. Úlohy: 1. Analyzujte predmetný výrobný proces v danej firme. 2. Navrhnite metodiku výpočtu optimálnej organizácie výrobných činností. 3. Metodiku implementujte programovo a overte na testovacích situáciách. 4. Vypracujte dokumentáciu riešenia aj používateľskú dokumentáciu.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.