23. 9. 2019  15:52 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detektory ionizujúceho žiarenia na báze 4H-SiC epitaxnej vrstvy
Názov témy anglicky: Detectors of ionizing radiation based on 4H-SiC epitaxial layer
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Abstrakt: - oboznámte sa s princípom fungovania polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia; - urobte rešerš súčasného stavu výskumu 4H-SiC Schottkyho detektorov a ich využitia v jadrovej fyzike; - zmerajte elektrické charakteristiky dodaných 4H-SiC detektorov a preverte ich schopnosti detekcie ionizujúceho žiarenia (alfa, gama).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.