Jul 20, 2019   9:46 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv leptiania žliabkov okolo pixelových GaA detektorov na ich elektrické a detekčné vlastnosti
Title of topic in English: Influence of trench etching on electric and detection properties of GaAs pixel detectors
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Summary: - oboznámte sa s princípom fungovania polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia; - urobte rešerš súčasného stavu výskumu Schottkyho detektorov na bázea semiizolačného GaAs ich využitia v rtg zobrazovaní; - zmerajte elektrické a spektrometrické charakteristiky dodaných pixelových detektorov s rôznymi vyleptanými žliabkami a vyhodnoťte ich detekčné vlastnoti pri registrácii rtg a a gama žiarenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-JFI Nuclear and Physical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.