16. 9. 2019  6:01 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme Android
Názov témy anglicky: Intelligent Bluetooth-based communication system on Android
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Bucz, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Bucz, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je návrh inteligentného systému na zber dát a komunikáciu medzi vysielačom a prijímačom mobilného pohybového systému prostredníctvom technológie Bluetooth. Súčasťou riešenia práce má byť návrh systému na vizualizáciu dát v prijímači pracujúci na platforme Android. Využitie výsledkov práce sa predpokladá v oblasti robotických systémov s mobilnou platformou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.