20. 9. 2019  7:18 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Símanie a vyhodnocovanie vibrácií pri strojnom obrábaní
Názov témy anglicky: Shooting and evaluation of vibrations in machining
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia - UVTE MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Abstrakt: 1. Analyzujte inerciálne meracie systémy a ich uplatnenie 2. Opíšte dynamické stavy sústav 3. Navrhnite SW riešenie pre automatizované meranie vibrácií 4. Vytvorte HW riešenie 5. Testujte navrhnutý systém merania 6. Zhodnoťte navrhnutý merací systém



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.