Jun 19, 2019   2:43 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium vplyvu parametrov zvárania na celistvosť zvarových spojov vyhotovených z Ti zliatiny laserovým lúčom
Title of topic in English: Study the effect of welding parameters on the integrity of Ti weld joints made by laser beam
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Summary: V teoretickej časti diplomovej práce sa študent zameria na zhodnotenie všeobecných poznatkov o technológii zvárania laserovým lúčom a o súčasnom stave v oblasti zvárania Ti zliatin. Experimentálna časť bude zameraná na štúdium štruktúrnych charakteristík zvarových spojov z Ti zliatiny, ktoré budú vyhotovené pri rôznej rýchlosti zvárania. V záverečnej časti diplomovej práce budú zhodnotené získané výsledky z experimentálneho programu a odporúčané parametre zvárania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ZASM Welding and Joining of Materials -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.