23. 10. 2019  8:01 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Topologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5G
Název tématu anglicky: Topological interference alignment in partially connected networks 5G
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt: 1. Preštudujte dostupnú literatúru súvisiacu s témou danej záverečnej práce. 2. Spracujte preštudovanú problematiku tak aby sa dala využiť ako výučbový materiál na predmete Bezdrôtové komunikácie. 3. Vytvorte programové prostriedky na analýzu vybraných techník zarovnávania interferencie pre čiastočne prepojené siete typu 5G v systéme MATLAB. 4. Vykonajte analýzu vlastností vybraných techník zarovnávania interferencie pre čiastočne prepojené siete typu 5G pomocou prostriedkov vytvorených v bode 3. 5. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.