28. 5. 2020  9:27 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Topologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5G
Názov témy anglicky:
Topological interference alignment in partially connected networks 5G
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt: 1. Preštudujte dostupnú literatúru súvisiacu s témou danej záverečnej práce. 2. Spracujte preštudovanú problematiku tak aby sa dala využiť ako výučbový materiál na predmete Bezdrôtové komunikácie. 3. Vytvorte programové prostriedky na analýzu vybraných techník zarovnávania interferencie pre čiastočne prepojené siete typu 5G v systéme MATLAB. 4. Vykonajte analýzu vlastností vybraných techník zarovnávania interferencie pre čiastočne prepojené siete typu 5G pomocou prostriedkov vytvorených v bode 3. 5. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.