Oct 22, 2019   7:40 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh informačného systému pre železiarsky podnik
Title of topic in English: Proposal of an information system for the ironmonger enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Advanced Technologies Research Institute - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť informačný systém pre železiarsky podnik. V prvej časti práce sa budem zaoberať analýzou problémovej oblasti, charakterizáciou firemných procesov v notácii BPMN a vytvorením katalógu používateľských požiadaviek. Ďalšia časť pozostáva z návrhu modelu systému prostredníctvom notácie UML a dátovej analýzy. Poslednou časťou práce je navrhnutie používateľského rozhrania aplikácie, jeho čiastočná implementácia vo zvolenom vývojovom prostredí, testovanie a vypracovanie projektovej dokumentácie. Téma pre: Bc. Martin PoturnayLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.