Oct 16, 2019   4:19 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Porovnanie vplyvu špecifických nastavení zváracích zariadení na výslednú kvalitu zvarových spojov a stabilitu procesu
Title of topic in English: Comparison of the influence of specific welding device settings on the resulting quality of weld joints and process stability
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Foundry - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Summary: Dnešná doba prináša väčšiu konkurenciu v oblasti výroby zváracích zariadení. Výrobcovia sa snažia konkurovať hlavne pri zjednodušovaní obsluhy zariadení a zlepšovaní procesov zvárania. Cieľom práce bude porovnať jednotlivé nastavenia rôznych zariadení, kde výrobcovia vytvorili špecifické nastavenia pre dosiahnutie hlbokého prievaru, udržania stabilnej hĺbky prievaru, nižšieho rozstreku, atď. Diplomová práca bude mať praktické časť zameranú na vyhotovenie zvarových spojov s vybraným procesom zvárania a sledovaním definovaných parametrov zvárania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ZASM Welding and Joining of Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.