May 19, 2019   4:28 p.m. Gertrúda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh parametrov zvárania na vhotovenie plášťa kotlového telesa z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36)
Title of topic in English: Welding parameters proposal for production of boiler body shell made of 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) material
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Foundry - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Summary: Diplomová práca je zameraná na vytvorenie kvalitatívne vyhovujúcich zvarových spojov podľa platných noriem. Cieľom je nájsť vhodnú technológiu a parametre zvárania. Praktická časť práce bude venovaná okrem zvárania aj mechanickým skúškam a NDT.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ZASM Welding and Joining of Materials -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.