Oct 22, 2019   6:11 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh parametrov zvárania na vhotovenie plášťa kotlového telesa z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36)
Title of topic in English: Welding parameters proposal for production of boiler body shell made of 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) material
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Foundry - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Summary: Diplomová práca je zameraná na vytvorenie kvalitatívne vyhovujúcich zvarových spojov podľa platných noriem. Cieľom je nájsť vhodnú technológiu a parametre zvárania. Praktická časť práce bude venovaná okrem zvárania aj mechanickým skúškam a NDT.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ZASM Welding and Joining of Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.