18. 10. 2019  3:05 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizácia radiačnej kamery na báze GaAs
Název tématu anglicky: Optimization of radiation camera based on GaAs
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Abstrakt: Oboznámiť sa s princípom fungovania polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia. Urobiť rešerš súčasného stavu výskumu GaAs radiačných kamier pre zobrazovanie. Nasnímať rtg zobrazenia rôznych objektov pri rôznej geometrii ožarovania a vyhodnotiť optimálne riešenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.