Oct 16, 2019   4:55 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Optimalizácia radiačnej kamery na báze GaAs
Title of topic in English: Optimization of radiation camera based on GaAs
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Summary: Oboznámiť sa s princípom fungovania polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia. Urobiť rešerš súčasného stavu výskumu GaAs radiačných kamier pre zobrazovanie. Nasnímať rtg zobrazenia rôznych objektov pri rôznej geometrii ožarovania a vyhodnotiť optimálne riešenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-JFI Nuclear and Physical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.