Oct 22, 2019   6:17 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zlepšenie využitia metódy 5S na vybranom pracovisku v priemyselnom podniku.
Title of topic in English: Proposal for measures to improve the use of the 5S method at a selected workplace in an industrial enterprise.
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Augustín Stareček
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Augustín Stareček
Summary: Hlavným cieľom bakalárskej práce bude stanoviť návrh na zlepšenie využívania metódy 5S na vybranom pracovisku v priemyselnom podniku. Prvá kapitola bakalárskej práce bude obsahovať priblíženie lean managementu spolu s členením vybraných metód a podrobným popísaním metódy 5S. Druhý, analytická kapitola bakalárskej práce bude obsahovať priblíženie histórie podniku, používanej OŠR a štruktúry zamestnancov a podrobne popísaný výrobný program podniku. Kapitola ďalej bude obsahovať analýzu vybraného pracoviska s využitím metód lean managementu. Nasledujúca kapitola bude obsahovať navrhované opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť riadenie a celkovú výkonnosť pracoviska. Posledná štvrtá kapitola bude obsahovať zhodnotenie navrhovaných opatrení z viacerých hľadísk a to: ekonomického, sociálneho či environmentálneho.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.