14. 12. 2019  12:01 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia riadiaceho systému výťahu na platforme Arduino v prostredí Matlabu
Názov témy anglicky: Design and Implementation of Lift Control System performed by Arduino from Matlab
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Abstrakt: Cieľom je navrhnúť a na fyzickom alebo počítačovom modeli overiť riadiaci systém výťahu. Výťah bude riadený mikrokontrolérom AT Mega (Arduino), riadiaci program ale nebude vytvorený vo vývojovom prostredí pre Arduino, ale v Matlabe. Širším cieľom projektu je preveriť možnosti Matlabu pre vývoj aplikácií pre jednočipové zariadenia. Téma je dohodnutá a rezervovaná pre Bc. J. Krajčoviča.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.