20. 10. 2019  15:38 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Databáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republiky
Název tématu anglicky: Database of The Biogas Plant Components in The Slovak Republic
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte komponenty používané pri prevádzke bioplynových staníc a navrhnite štruktúru databázy na ich katalogizáciu. 2. Pri riešení úlohy využite databázové prostredie MySQL. 3. Zostavte webové rozhranie na sprístupnenie údajov v prehľadnej forme. Literatúra: JANÍČEK, František et al. Obnoviteľné zdroje energie 1 : Technológie pre udržateľnú budúcnosť. 2.uprav a dopl.vyd. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5. JANÍČEK, František et al. Obnoviteľné zdroje energie 2 : Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.