Oct 19, 2019   2:54 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Databáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republiky
Title of topic in English: Database of The Biogas Plant Components in The Slovak Republic
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Summary: 1. Analyzujte komponenty používané pri prevádzke bioplynových staníc a navrhnite štruktúru databázy na ich katalogizáciu. 2. Pri riešení úlohy využite databázové prostredie MySQL. 3. Zostavte webové rozhranie na sprístupnenie údajov v prehľadnej forme. Literatúra: JANÍČEK, František et al. Obnoviteľné zdroje energie 1 : Technológie pre udržateľnú budúcnosť. 2.uprav a dopl.vyd. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5. JANÍČEK, František et al. Obnoviteľné zdroje energie 2 : Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.