22. 9. 2019  16:14 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Databáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republiky
Názov témy anglicky: Database of The Biogas Plant Components in The Slovak Republic
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte komponenty používané pri prevádzke bioplynových staníc a navrhnite štruktúru databázy na ich katalogizáciu. 2. Pri riešení úlohy využite databázové prostredie MySQL. 3. Zostavte webové rozhranie na sprístupnenie údajov v prehľadnej forme. Literatúra: JANÍČEK, František et al. Obnoviteľné zdroje energie 1 : Technológie pre udržateľnú budúcnosť. 2.uprav a dopl.vyd. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5. JANÍČEK, František et al. Obnoviteľné zdroje energie 2 : Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.