May 24, 2019   3:04 a.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v priemyselnom podniku
Title of topic in English: Proposal to improve the system of personnel marketing in an industrial enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Summary: Výsledkom diplomovej práce budú konkrétne návrhy budovania značky priemyselného podniku s cieľom zvýšenia atraktivity podniku ako zamestnávateľa v konkrétnom regióne a zlepšenia konkurenčnej schopnosti pri nábore nových zamestnancov. V diplomovej práci budú zanalyzované doterajšie postupy v oblasti personálneho marketingu - tvorby a využívania jednotlivých nástrojov personálneho marketingového mixu a následne navrhnutá ich vhodná kombinácia zabezpečujúca dosiahnutie stanoveného cieľa diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.