18. 6. 2019  1:04 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v priemyselnom podniku
Název tématu anglicky: Proposal to improve the system of personnel marketing in an industrial enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Abstrakt: Výsledkom diplomovej práce budú konkrétne návrhy budovania značky priemyselného podniku s cieľom zvýšenia atraktivity podniku ako zamestnávateľa v konkrétnom regióne a zlepšenia konkurenčnej schopnosti pri nábore nových zamestnancov. V diplomovej práci budú zanalyzované doterajšie postupy v oblasti personálneho marketingu - tvorby a využívania jednotlivých nástrojov personálneho marketingového mixu a následne navrhnutá ich vhodná kombinácia zabezpečujúca dosiahnutie stanoveného cieľa diplomovej práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.