24. 6. 2019  14:15 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v priemyselnom podniku
Názov témy anglicky: Proposal to improve the system of personnel marketing in an industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Abstrakt: Výsledkom diplomovej práce budú konkrétne návrhy budovania značky priemyselného podniku s cieľom zvýšenia atraktivity podniku ako zamestnávateľa v konkrétnom regióne a zlepšenia konkurenčnej schopnosti pri nábore nových zamestnancov. V diplomovej práci budú zanalyzované doterajšie postupy v oblasti personálneho marketingu - tvorby a využívania jednotlivých nástrojov personálneho marketingového mixu a následne navrhnutá ich vhodná kombinácia zabezpečujúca dosiahnutie stanoveného cieľa diplomovej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.