Oct 19, 2019   9:36 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie volne dostupnych MKP softverov
Title of topic in English: Comparison of free finite element software packages
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je urobiť prehľad voľne dostupných MKP softvérov a softvérových balíkov, vybrať niekoľko z nich a na riešení rovnakej úlohy ich vzájomne porovnať. Pri porovnaní sa študent zameria na výhody a nevýhody daného softvéru, t.j. rozmanitosť úloh, ktoré je možné v danom softvéri riešiť, jednoduchosť a intuitívnosť inštalácie a ovládania, možnosti optimalizácie výpočtu, import vstupných dát a export výsledkov, a tiež na užívateľskú podporu a dostupnosť študijných materiálov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MPM Mathematical and Computational Modeling

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.