25. 8. 2019  18:00 Ľudovít
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: MKP analýza mostných konštrukcií
Název tématu anglicky: MKP analýza mostných konštrukcií
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Marek Macák, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Marek Macák, PhD.
Abstrakt: V práci sa študent oboznámi s rovnicami statickej a dynamickej analýzy a ich riešeniu v programe ANSYS pomocou MKP metódy. Budú tiež vytvorené experimenty pre statickú a dynamickú analýzu mostu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.