26. 6. 2019  4:49 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: MKP analýza mostných konštrukcií
Názov témy anglicky: MKP analýza mostných konštrukcií
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Macák, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Macák, PhD.
Abstrakt: V práci sa študent oboznámi s rovnicami statickej a dynamickej analýzy a ich riešeniu v programe ANSYS pomocou MKP metódy. Budú tiež vytvorené experimenty pre statickú a dynamickú analýzu mostu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.