May 23, 2019   9:05 a.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a realizácia mobilnej počítačovej aplikácie na ovládanie a kontrolu svetla prostredníctvom technológie bluetooth
Title of topic in English: The design and implementation of mobile applications for control and monitoring of light
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Augustín Gese, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Augustín Gese, CSc.
Summary: špecifikácia zadania: - analýza procesov a špecifikácia katalógu použivateľských požiadaviek - navrhnutie metódy zabezpečenia pripojenia - navrhnutie hardvérového riešenia problému - vytvorenie funkčného modelu s využitím vybraných diagramov UML - vykonať dátovú analýzu a vytvoriť databázu pre IS - navrhnutie dizajnu aplikácie vo zvoleom vývojovom prostredí a jeho implementácia v aplikácií - vytvorenie funkčnej aplikácie pre platformu android >= api 18 Poznámka: Téma je určená pre Bc. GurčíkaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.