May 24, 2019   11:16 p.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti automatizácie hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazu
Title of topic in English: Possibilities of material microstructure evaluation automation using digital image processing methods
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Summary: V oblasti hodnotenia mikroštruktúry materiálov sa používa celý rad metód, ktoré sú často časovo veľmi zdĺhavé a subjektívne. Jednou z možností kvantitatívneho hodnotenia a automatizáccie tohto procesu je využitie poznatkov z oblasti analýzy obrazu. Hlavným cieľom práce bude analyzovať uvedenú oblasť a spracovať prehľad používaných metód.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AIA Applied Informatics and Automation in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.