14. 10. 2019  15:42 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti automatizácie hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazu
Název tématu anglicky: Possibilities of material microstructure evaluation automation using digital image processing methods
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Abstrakt: V oblasti hodnotenia mikroštruktúry materiálov sa používa celý rad metód, ktoré sú často časovo veľmi zdĺhavé a subjektívne. Jednou z možností kvantitatívneho hodnotenia a automatizáccie tohto procesu je využitie poznatkov z oblasti analýzy obrazu. Hlavným cieľom práce bude analyzovať uvedenú oblasť a spracovať prehľad používaných metód.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.