16. 10. 2019  23:03 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti automatizácie hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazu
Názov témy anglicky: Possibilities of material microstructure evaluation automation using digital image processing methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Abstrakt: V oblasti hodnotenia mikroštruktúry materiálov sa používa celý rad metód, ktoré sú často časovo veľmi zdĺhavé a subjektívne. Jednou z možností kvantitatívneho hodnotenia a automatizáccie tohto procesu je využitie poznatkov z oblasti analýzy obrazu. Hlavným cieľom práce bude analyzovať uvedenú oblasť a spracovať prehľad používaných metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.