19. 6. 2019  15:24 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Knižnica normalizovaných spojovacích súčiastok pre CAD systém
Název tématu anglicky: Standard connecting parts library for CAD system
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Abstrakt: 1. Opíšte aktuálny stav v oblasti dostupných knižníc normalizovaných komponentov pre použitie v CAD systéme Inventor. 2. Analyzujte aplikačné programové a dátové rozhrania CAD systému Inventor. 3. Navrhnite a implementujte pomocou aplikačného programového rozhrania CAD systému Inventor knižnicu normalizovaných spojovacích súčiastok pre skrutky a matice. 4. Vyhodnoťte navrhnuté riešenie a uveďte námety pre ďalší postup riešenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.