15. 10. 2019  17:02 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Knižnica normalizovaných spojovacích súčiastok pre CAD systém
Názov témy anglicky: Standard connecting parts library for CAD system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Abstrakt: 1. Opíšte aktuálny stav v oblasti dostupných knižníc normalizovaných komponentov pre použitie v CAD systéme Inventor. 2. Analyzujte aplikačné programové a dátové rozhrania CAD systému Inventor. 3. Navrhnite a implementujte pomocou aplikačného programového rozhrania CAD systému Inventor knižnicu normalizovaných spojovacích súčiastok pre nity. 4. Vyhodnoťte navrhnuté riešenie a uveďte námety pre ďalší postup riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.