19. 8. 2019  1:33 Lýdia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výpočet chladenia vinutí distribučných transformátorov
Název tématu anglicky: Calculation of temperature rise in distribution transformers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude simulácia chladenia vinutí distribučných olejových transformátorov, s výkonom do 1MVA metódou konečných prvkov pomocou programu ELMER, a ich porovnanie s analytickými modelmi používanými v konštrukčnej praxi vo výrobe (BEZ Transformátory, a.s.). Študent sa oboznámi s teoretickými základmi šírenia tepla vedením a prúdením, získa praktické sḱúsenosti s MKP výpočtami, ako aj ich porovnaním s výsledkami otepľovacích meracích skúšok vo výrobe.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadáno --
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.