Sep 17, 2019   3:16 p.m. Olympia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výpočet chladenia vinutí distribučných transformátorov
Title of topic in English: Calculation of temperature rise in distribution transformers
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Summary: Cieľom práce bude simulácia chladenia vinutí distribučných olejových transformátorov, s výkonom do 1MVA metódou konečných prvkov pomocou programu ELMER, a ich porovnanie s analytickými modelmi používanými v konštrukčnej praxi vo výrobe (BEZ Transformátory, a.s.). Študent sa oboznámi s teoretickými základmi šírenia tepla vedením a prúdením, získa praktické sḱúsenosti s MKP výpočtami, ako aj ich porovnaním s výsledkami otepľovacích meracích skúšok vo výrobe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-JFI Nuclear and Physical EngineeringI-JFI-JI Nuclear Engineering-- not entered --
I-JFI Nuclear and Physical EngineeringI-JFI-FI Nuclear and Physical Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.